Grupowo czy indywidualnie?
Przyjedź do nas z całą klasą! Pakiet dla wycieczek szkolnych
Poznaj opinie na temat Starego Młyna :-)
Ziarno w Młynie
Muzeum w Starym Młynie na Szlaku Zabytków Techniki
Program rabatowy Szlaku Zabytków Techniki 2018/2019
Zobacz film promocyjny Starego Młyna!
Patronat nad Starym Młynem objął portal czasdzieci.pl
Nagrody i wyróżnienia
SAM ZMIEL ZBOŻE
Spotkaj się z żareckim szewcem
Projekt pn. ”Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.