Wystawa "Urok dawnej szkoły"
Przyjedź do nas z całą klasą! Pakiet dla wycieczek szkolnych
Grupowo czy indywidualnie?
Zobacz film promocyjny Starego Młyna!
Poznaj opinie na temat Starego Młyna :-)
Ziarno w Młynie
Nagrody i wyróżnienia
Patronat nad Starym Młynem objął portal czasdzieci.pl
Muzeum w Starym Młynie na Szlaku Zabytków Techniki
Zabawy dla najmłodszych - specjalna ścieżka zwiedzania dla dzieci od 4 do 8 lat
Zmiel zboże najstarszą metodą podczas zajęć warsztatowych i zabierz je na pamiątkę:-)
Jura Krakowsko- Częstochowska
Projekt pn. ”Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.