Rodzinny weekend
Przyjedź do nas z całą klasą! Pakiet dla wycieczek szkolnych
Grupowo czy indywidualnie?
Poznaj opinie na temat Starego Młyna :-)
Zobacz film promocyjny Starego Młyna!
Ziarno w Młynie
Nagrody i wyróżnienia
Muzeum w Starym Młynie na Szlaku Zabytków Techniki
Spotkaj się z żareckim szewcem
Zmiel zboże najstarszą metodą podczas zajęć warsztatowych i zabierz je na pamiątkę:-)
Patronat nad Starym Młynem objął portal czasdzieci.pl
Projekt pn. ”Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.