Grupowo czy indywidualnie?
Gotowe pakiety wycieczek. Propozycje dla grup zorganizowanych
Jura Krakowsko- Częstochowska
Zobacz film promocyjny Starego Młyna!
Muzeum w Starym Młynie na Szlaku Zabytków Techniki
Poznaj opinie na temat Starego Młyna :-)
Ziarno w Młynie
Nagrody i wyróżnienia
Patronat nad Starym Młynem objął portal czasdzieci.pl
Spotkaj się z historycznym właścicielem Żarek - PIOTREM STEINKELLEREM
Zabawy dla najmłodszych - specjalna ścieżka zwiedzania dla dzieci od 4 do 8 lat
SAM ZMIEL ZBOŻE
Projekt pn. ”Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.