Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku

Bezpłatna wystawa fotografii w Starym Młynie w Żarkach w terminie 16.01. – 14.04.2023.

Wystawa fotografii ilustruje wybrane zwyczaje i obrzędy, praktykowane w tej części historycznej ziemi górnośląskiej, która leży obecnie w granicach administracyjnych województwa śląskiego i opolskiego. Ekspozycja prezentuje współczesne i archiwalne zdjęcia, promujące bogactwo kulturowe tego terenu.

Wystawa jest pokłosiem etnograficznych badań terenowych i dokumentacji fotograficznej, które zostały podjęte w projekcie Mapa Obrzędowa Górnego Śląska.

Ekspozycja do Żarek została wypożyczona dzięki uprzejmości Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

 

 

Projekt pn. ”Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.