Żarki to piękne jurajskie miasteczko. Stary Młyn nie jest jedyną atrakcją!

Zobacz więcej na filmach promocyjnych i pod adresem www.turystykazarki.pl Projekt pn. ”Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.