Zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej pt. „UROK DAWNEJ SZKOŁY”. Wystawa dostępna od 1 lipca 2021r. Jej autorami są Agnieszka Radosz – Solska, Zbigniew Poloczek. 

W ramach wystawy odwiedzający zobaczą:

- Wyposażenie przedwojennej szkoły
- Mundurki szkolne przedwojenne i powojenne
- Świadectwa szkolne i inne dokumenty
- Czasopisma i podręczniki z dawnych czasów
- Zajęcia szkolne dawniej
- Fotografie prezentujące dawną modę szkolną

Koszt:
8 zł/osoba wejście tylko na wystawę
6 zł/osoba wejście na wystawę przy zakupie biletu do Starego Młyna

Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn, ul. Ofiar Katynia 5, 42-310 Żarki, www.muzeumzarki.pl, tel. 690 070 772

 

 

Zarządzenie ws. cen biletów na wystawę "Urok dawnej szkoły" https://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/5828

Projekt pn. ”Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.