Magiczne Andrzejki w Starym Młynie
Przyjedź do nas z całą klasą! Pakiet dla wycieczek szkolnych
Grupowo czy indywidualnie?
Muzeum w Starym Młynie na Szlaku Zabytków Techniki
Poznaj opinie na temat Starego Młyna :-)
Ziarno w Młynie
Zobacz film promocyjny Starego Młyna!
Zabawy dla najmłodszych - specjalna ścieżka zwiedzania dla dzieci od 4 do 8 lat
Patronat nad Starym Młynem objął portal czasdzieci.pl
Nagrody i wyróżnienia
Zmiel zboże najstarszą metodą podczas zajęć warsztatowych i zabierz je na pamiątkę:-)
Projekt pn. ”Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.